This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

За нас

История

Втората по ред детска градина в град Лясковец е открита през 1973 година. Построена е от строителна бригада с ръководител Ангел Алексиев. Сградата е на два етажа с четири групи и прилежащи към тях помещения - офиси, гардеробни и сервизни помещения. На приземния етаж са разположени кухня, перални и складови помещения. Дворът е с площ три декара и в него са обособени четири площадки с уреди и затревена площ за игра на децата.

„Паметен ще остане денят 16 април 1973 година за нашия град. Предстои тържественото откриване на целодневна детска градина №2” това четем от първите страници на Летописната книга на детската градина.

Много труд е положен да се обзаведе и подреди новият дом за децата на Лясковец, който приема 124 деца и се ръководи от Пенка Пенкова - първата директорка на детската градина - от 1973 до 1980 година. През първите години в колектива има превес младостта. Със своя труд, високо съзнание и стремеж към непрекъснато повишаване на квалификацията си те ще се окажат в авангарда за издигане нивото на учебно-възпитателната работа в детската градина. Провеждат се методически сбирки, обмяна на опит и внедряване на новата програма, които помагат на учителките да се изградят като такива. Благодарение на професионалния опит и любовта към децата през следващите години броят им се увеличава до 143 при капацитет 100 деца.

От 1980 година директор на детската градина е Иванка Джурова. За осемнадесет години под нейно ръководството в детската градина се случват разнообразни събития - обновяване на материалната база, именуване на детската градина с името „Мария Гюлчева”, повишаване качеството на работа с децата, високи постижения на екипа и децата в образователно-възпитателния процес, промени в обществено-политическия живот в нашата страна, преименуване на детската градина на „Радост”, което име носи и до днес.

Активността на детето е поставена на първо място според новата учебна програма. Хуманизацията и демократизацията на възпитателния процес са ориентирите, за по-голяма ефективност в работата на педагогическия екип в детската градина.

В края на 1997 година настъпват промени в детските градини на територията на община Лясковец и ЦДГ „Радост” от четири групна детска градина се преструктурира в три групна.

През месец ноември 1998 година ръководството на Общински съвет град Лясковец организира конкурс за директори на детските градини. От 01.01.1999 г. ЦДГ „Радост” става самостоятелно юридическо лице и за директор е назначена Марияна Милева. В този период се засилва квалификационната дейност в детската градина. През 2002 година се сформира вокална група за туристически песни „Планинско поточе” с музикален ръководител Светлана Иванова. През следващите години групата участва в изданията на Фестивала за туристическа песен в град Горна Оряховица и град Стара Загора и печели много награди. През септември 2006 година ръководството на Община Лясковец взема решение за разкриване на четвърта група в детската градина поради увеличения брой на децата.

От месец октомври 2008 година след проведен конкурс за директор на ЦДГ „Радост” е назначена Габриела Иванова. На 21 ноември - празникът на християнското семейство и младеж е осветено знамето на детската градина и е изработено логото. В детската градина са разкрити допълнителни дейности за работа с децата - изучаване на английски език и кръжок по изобразително изкуство с ръководител Гинка Димитрова. Децата със свои произведения участват и печелят награди в различни конкурси - общински, национални и международни. През 2011 година ЦДГ „Радост” участва в проект „Панаир на добрите идеи” реализиран от Община Лясковец и финансиран от фондация „Америка за България” и благодарение на впечатляващо си представяне пред публика успява да защити проектната си идея. През 2012 година на старши учител Гинка Димитрова е присъдена наградата Диплом и плакет за принос в сферата на образованието - годишна награда по случай 29 юни празникът на град Лясковец.

През 2012 година Лясковец се сдобива и с още един празник: Карвинг фестивал „Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” и ЦДГ „Радост” участва във всички негови издания.

През 2013 година Община Лясковец печели проект към международен фонд „Козлодуй” за „Енергийна ефективност на обществени сгради”. За пет месеца благодарение на добрата организация от страна на общината и детската градина, с помощта на екипа и родители на 20.01.2014 година децата са приети в една реновирана сграда. През следващата година е подменено и обзавеждането със средства от дарители. Тържествено събитието е отбелязано през месец април с водосвет за здраве и благополучие в новия дом от свещеник Димитър Димов. През същата година детската градина печели проект „Децата сред вълшебния свят на природата”, финансиран от Сдружение „Бъдеще за нас”.

От 2010 година наред с традиционните празници в детската градина става традиция в края на учебната година да се организират празници с участието на всички деца и родители с различна насоченост: Песни и танци на Балканските народи - 2010 г.; Мечтата се сбъдва с песен - 2011 г.; Децата от ЦДГ „Радост” на пет континента - 2013 г.; Сто деца - сто усмивки - 2015 г.; Пролетни народни обичаи - 2016 г.; Аз обичам България - 2017 г.

През 2016 г. детската градина взема участие в „Когато станем 100000 ще посадим гора” и печели 100 дръвчета, част от които са засадени в двора на градината.

Усмихнатото слънце - лого на детската градина е символ на топлината, жизнеността и озарението - всичко, което даваме на децата с голяма любов.

Химн на Детска градина „Радост”

 

Детска градина - мечта

Текст: Светлана Иванова - старши учител в ДГ „Радост”

 

Има една градина

„Радост” се казва тя.

Най–красивата, най–прекрасната

детска градина - МЕЧТА.

 

Припев: „Детска радост” – в тебе цветя растем,

учим танцуваме, пеем, лудуваме

с този познат рефрен.

 

Дядо ме гледа строго,

зад своите очила

и всяка сутрин ме води за ръка

в детска градина – МЕЧТА.

 

Баба с ръка ми маха:

-Внуче ела при мен!

-Бабо, почакай да поиграя

с този познат рефрен.

 

Мама и татко казват:

-Ти си дете – звезда!

-Най–красивата, най–прекрасната

в детска градина – МЕЧТА.

Допълнителни дейности

1. Хореография

Няма нищо по-хубаво от народните танци, това е едно увлекателно пътешествие в света на музиката, танца и българщината. Танците са любимо занимание на малки и големи. Ние сме тук, за да помогнем на вашите деца да развият своята артистичност, фантазия и импровизация и едновременно с това да се запознаят с българските народни танци, музика и песни. При нас те ще имат възможността да научат основни стъпки и хорца, да развият чувството си за ритъм и ориентация и истински да се забавляват.

 

2. Лечебна физкултура и футбол

Заниманията са построени преимуществено в игри и игрови упражнения от футбола, като всяко дете или две се обучават с една топка. Прилагат се упражнения и игри от други спортове, които подпомагат физическото укрепване и техническото усъвършенстване на подрастващите.

Целта е създаване на спокойна и позитивна среда на децата и изграждане на техния спортен дух и характер, възпитание в любов към футбола и спортната надпревара още от най-ранна детска възраст.

 

3. Английски език

Обучението по английски език в предучилищна възраст е поставено върху разговорна основа. То е структурирано изцяло на базата на общуването - децата се включват в разнообразни и интересни дейности, подчинени на водещите дейности - игра, рисуване, пеене.

Освен по-доброто и по-лесно усвояване на чуждия език и отличното произношение, децата, които започват да изучават чужд език в по–ранните години на детството, показват и по-добро творческо мислене, памет и въображение. Те постигат по-добри резултати в училище, отколкото децата владеещи само родния си език, тъй като познавателните им способности са по-големи. Изучаването на чужд език им осигурява „прозорец към света”, те оценяват другите култури и са отворени към новото. Това им дава по-високо самочувствие и ги мотивира да продължат да се усъвършенстват.

Училищно настоятелство

Сдружение с обществено полезна дейност „Училищно настоятелство при ДГ „Радост” - Лясковец” е вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Великотърновския окръжен съд с Решение №110 от 16.07.2012 г. и пререгистрирано през 2017 г.

 

Седалище и адрес на управление

гр. Лясковец, ул „Васил Левски” №119

 

Цели:

1. Подпомагане на развитието на детската градина.

2. Усъвършенстване духовното развитие и личностна реализация на децата, обучавани в детската градина.

3. Развиване на контакти с други детски градини в страната и чужбина.

4. Подпомагане дейността на детската градина.

 

Вид на дейността по смисъла на чл.2 ЗЮЛНЦ

Сдружението се определя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза.

 

Предмет на дейност

Подпомагане на развитието и материалното осигуряване на ДГ „Радост” - гр. Лясковец.

Организирана дейност, чиято цел е да представят, защитават и развиват интересите и потребностите на децата в областта на образованието, културата и спорта.

 

Допълнителна стопанска дейност

Реализиране на допълнителни образователни форми по желание на родителите (хореография, спорт, чуждоезиково обучение, изобразителни дейности, състезания, изложби др.)

 

Срок

Сдружението се учредява за неопределен срок.

 

Клонове

Сдружението няма да разкрива свои клонове в страната и чужбина.

 

Органи на управление

Върховен орган: Общото събрание.

Управителен орган: Съвет на настоятелите в състав: председател - Марияна Събева Бъчварова, секретар - Николинка Маринова Атанасова и членове - Стояна Йорданова Атанасова, Радка Банова и Димитранка Ръженкова.

 

Представителство

Сдружението ще се представлява пред трети лица от председателя Марияна Бъчварова.

 

© 2017-2023 Детска градина „Радост” гр. Лясковец