This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Екип и групи

Първа група „Калинка”

Радинка Ангелова - старши учител

Марияна Стефанова - учител

Пенка Николова - помощник възпитател

Галени калинки, с пъстри перелинки.

Весели сме всички, умни и добрички.

Приятели сме ний

и много, много се обичаме.

Втора Група „Дъга”

Даниела Георгиева - старши учител

Светлана Иванова - старши учител

Стелияна Георгиева - учител заместник

Здравка Георгиева - помощник възпитател

Моля кажете, не на шега,

кой нарисува тази дъга?

Пъстра, красива - казвайте кой -

аз или ние, ти или той.

Трета подготвителна група - 5 годишни „Слънчо”

Габриела Иванова - директор

Пенка Койнакова - старши учител

Даниела Стоичкова - помощник възпитател

В нашия прозорец

сутрин то наднича

ранобудните дечица

Слънцето обича.

Четвърта подготвителна група - 6 годишни „Гъбарко”

Стояна Атанасова - старши учител

Николинка Атанасова - старши учител

Фатме Ахмедова - помощник възпитател

Гъбки сме красиви

и много работливи.

В градината детска обичаме

на воля да играем и тичаме.

Административен персонал

1. Йонка Илиева - счетоводител

2. Светла Банова - касиер-домакин

3. Светла Донева - медицинска сестра

4. Светла Дечкова - готвач

5. Веселин Георгиев - огняр

 

 

© 2017-2019 Детска градина „Радост” гр. Лясковец