This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Екип и групи

Габриела Иванова - директор

Група „Гъбарко” - Първа възрастова група

Николинка Маринова - старши учител

Полина Димитрова - учител

Стефани Иванова - помощник на учител

Фатме Ахмедова - помощник възпитател

Гъбки сме красиви

и много работливи.

В градината детска обичаме

на воля да играем и тичаме.

Група „Калинка” – Втора възрастова група

Марияна Стефанова - учител

Красимира Косева - учител

Пенка Николова - помощник възпитател

Галени калинки, с пъстри перелинки.

Весели сме всички, умни и добрички.

Приятели сме ний

и много, много се обичаме.

Група „Дъга” - Трета възрастова група

Даниела Георгиева - старши учител

Стелияна Георгиева - учител

Здравка Георгиева - помощник възпитател

Моля кажете, не на шега,

кой нарисува тази дъга?

Пъстра, красива - казвайте кой -

аз или ние, ти или той.

Група „Слънчо” - Четвърта възрастова група

Пенка Койнакова - старши учител

Петя Милкова - учител

Даниела Стоичкова - помощник възпитател

В нашия прозорец

сутрин то наднича

ранобудните дечица

Слънцето обича.

Административен персонал

1. Йонка Илиева - счетоводител

2. Светла Банова - касиер-домакин

3. Лора Накова-Йорданова - медицинска сестра

4. Светла Дечкова - готвач

5. Веселин Георгиев - огняр

 

 

© 2017-2023 Детска градина „Радост” гр. Лясковец